فایل های مورد نیاز مدارس
اتصال از راه دور

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۶ساعت 12:5  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دانلود فرم ها 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۵ساعت 10:23  توسط عبدالحسین اژدری  | 

معدل دار کردن دیپلم بدون معدل           فرم دیپلم مجدد      فرم های تطبیق

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن ۱۳۹۵ساعت 9:41  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دانلود

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۹۵ساعت 9:21  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دریافت فرم ها 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۵ساعت 9:39  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دریافت فرم 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۵ساعت 11:51  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دریافت فرم راهنمایی    دریافت فرم راهنمایی        دریافت فرم ابتدایی   دریافت فرم 6 سه ثلثی ابتدایی

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۵ساعت 13:51  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دریافت فرم

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۵ساعت 13:50  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دریافت فرم تغییر رشته

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۵ساعت 9:11  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دانلود 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر ۱۳۹۵ساعت 14:38  توسط عبدالحسین اژدری  |