فایل های مورد نیاز مدارس
دانلود

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۶ساعت 15:14  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دریافت فرم اعلام نمرات مدرسه مقصد             دریافت فرم معرفی دانش آموز مدرسه مبدا

+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۶ساعت 13:0  توسط عبدالحسین اژدری  | 

درخواست معافیت                        آخرین وضعیت مشمول 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مرداد ۱۳۹۶ساعت 12:58  توسط عبدالحسین اژدری  | 

روش رفع خطای 28

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۶ساعت 10:48  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دریافت فرم صورتجلسه 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۶ساعت 14:7  توسط عبدالحسین اژدری  | 

باز کردن سال 95

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت 11:47  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دانلود فرم آلبوم عکس

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت 13:26  توسط عبدالحسین اژدری  | 

فرم الف             فرم ب

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت 14:49  توسط عبدالحسین اژدری  | 

دانلود فرم در خواست معافیت              دانلود فرم آخرین وضعیت مشمول غیر دانشگاهی به نظام وظیفه

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت 10:13  توسط عبدالحسین اژدری  | 

اتصال از راه دور

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۶ساعت 12:5  توسط عبدالحسین اژدری  |